Μηχανισμός Πληροφόρησης ΤΑΠΤοΚ

Ο μηχανισμός Πληροφόρησης ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων) χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και υλοποιείται από την ΟΤΔ Ήπειρος ΑΕ.

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤΟΚ/LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας επικεντρωμένη σε θέματα:

  • Αγροδιατροφικού τομέα, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, οίνου, ελαιούχων προϊόντων,  φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
  • Εφαρμογής της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας και στη δημιουργική βιομηχανία όπως ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοΐα, βαρελοποιία, υφαντουργία, ταπητουργία, κηροποιεία, αγιογραφία, επεξεργασία μαρμάρου και πέτρας κ.α.
  • Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό

Ομάδες-στόχοι της Στρατηγικής είναι:

  • Οι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης,
  • Οι απασχολούμενοι που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής), ή αλλιώς φτωχοί εργαζόμενοι,
  • Οι κάτοικοι μειονεκτικών, ορεινών και πεδινών περιοχών, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιπλέον, μέσω της Στρατηγικής εξασφαλίζεται η αλληλουχία και η σύγκλιση μεταξύ των διαφορετικών παρεμβάσεων τοπικής στήριξης για την επίτευξη των ίδιων στόχων, καθώς τόσο η Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ-ΕΚΤ όσο και το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER υλοποιείται από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και έχουν ως βασικό στόχο την τοπική επιχειρηματικότητα.

Shopping Cart