Φόρμα εγγραφής για το 4o Webinar «Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις» ΤΑΠΤοΚ

Φόρμα εγγραφής για το 4o Webinar «Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις» ΤΑΠΤοΚ

Την Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο «Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν το webinar στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/gLSGh1Kb3vchsRRa7

Ομιλητής: Τσιάβος Ιωάννης, Τουριστικών Επιστημών.

* Τα webinar υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και υλοποιείται από την ΟΤΔ ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Shopping Cart