Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Μηχανισμού Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης με αντικείμενο την δωρεάν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την:

  • αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα,
  • καινοτομία στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα της οικονομίας 
  • δημιουργική βιομηχανία,
  • βιομηχανία της εμπειρίας

Ο Μηχανισμός θα λειτουργεί σε καθεστώς «ζήτησης – απάντησης», όπου οι ζητήσεις γίνονται από τους ενδιαφερόμενους και οι απαντήσεις, οι οποίες αποτελούν το έργο του Μηχανισμού, καταγράφονται με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Shopping Cart