Μελισσοκομία – Μέλι

Κοινή Υπουργική Απόφαση 56/74294/2022 – ΦΕΚ 1415/Β/24-3-2022-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020 (Β’ 3546) απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξηςτων Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2014 (EE L63/53).

Υπουργική Απόφαση 37/48518/2022 – ΦΕΚ 924/Β/1-3-2022-Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα.

Υπουργική Απόφαση 2/2413/2022 – ΦΕΚ 29/Β/8-1-2022-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’1576) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της υπ’ αρ. 16/21054/22-01-2021 (Β’ 252) απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης 3.1 στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

Υπουργική Απόφαση 531/301236/2021 – ΦΕΚ 5060/Β/1-11-2021-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

Υπουργική Απόφαση 525/291651/2021 – ΦΕΚ 4955/Β/26-10-2021-Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.5 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του Μελισσοκομικού Προγράμματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2021 και 2022.

Υπουργική Απόφαση 515/283379/2021 – ΦΕΚ 4806/Β/18-10-2021-Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπουργική Απόφαση 140/106513/2021 – ΦΕΚ 1560/Β/17-4-2021-Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

Υπουργική Απόφαση 16/21054/2021 – ΦΕΚ 252/Β/27-1-2021-Καθορισμός των διαδικασιών προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2021 και 2022 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 υπουργικής απόφασης.

Υπουργική Απόφαση 525/266139 – ΦΕΚ 4131/Β/25-9-2020-Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’ αρ. 137/ 102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα εξαιτίας της πανδημίας COV

Κοινή Υπουργική Απόφαση 455/231690 – ΦΕΚ 3546/Β/27-8-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41, 20.03.2013)και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014 (EE L63/53, 04.03.2014).

Κοινή Υπουργική Απόφαση 279/176945/2020 – ΦΕΚ 2839/Β/13-7-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020 – 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 225/152435/2020 – ΦΕΚ 2532/Β/24-6-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020 – 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 226/152466/2020 – ΦΕΚ 2531/Β/24-6-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021και 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1459/152473/2020 – ΦΕΚ 2530/Β/24-6-2020-Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 189/133432/2020 – ΦΕΚ 2294/Β/15-6-2020 (Κωδικοποιημένη)-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 03.06.2021. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε ενοποιημένο κείμενο με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 190/133439/2020 – ΦΕΚ 2207/Β/6-6-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 153/111409/2020 – ΦΕΚ 1735/Β/6-5-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της δράσης: 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020 – 2022.Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα, για το έτος 2020.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 138/102859/2020 – ΦΕΚ 1622/Β/28-4-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020 – 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 137/102856/2020 – ΦΕΚ 1576/Β/24-4-2020-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1 «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της  μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 788/334896/2019 – ΦΕΚ 4871/Β/27-12-2019-Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671).

Κοινή Υπουργική Απόφαση 308/126325/2019 – ΦΕΚ 2145/Β/7-6-2019-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων

Κοινή Υπουργική Απόφαση 298/118383/2019 – ΦΕΚ 2037/Β/4-6-2019-Έγκριση υλοποίησης της δράσης: 1.1 ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’, Καθορισμός συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος 2019 και καθορισμός δικαιούχων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος  βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 273/104678/2019 – ΦΕΚ 1716/Β/16-5-2019-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 142/41855/2019 – ΦΕΚ 813/Β/8-3-2019-Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

Κοινή Υπουργική Απόφαση 144/15067/2019 – ΦΕΚ 466/Β/18-2-2019-Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).

Υπουργική Απόφαση 1715/74036/2018 – ΦΕΚ 1975/Β/1-6-2018-Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Υπουργική Απόφαση 190/34401/2018 – ΦΕΚ 928/Β/16-3-2018-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.

Υπουργική Απόφαση 139/29227/2018 – ΦΕΚ 780/Β/7-3-2018-«Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2018, δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας». Τροποποίηση της αριθμ. 937/81014/26-7-2017 (Β΄ 2991) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα για το έτος 2018.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 937/81014/2017 – ΦΕΚ 2991/Β/31-8-2017-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου, των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, του τρόπου πληρωμής και των ελέγχων της δράσης: 1.1 ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018. Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα για το έτος 2017.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 968/84613/2017 – ΦΕΚ 2968/Β/30-8-2017-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 -2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση 969/84616/2017 – ΦΕΚ 2968/Β/30-8-2017-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο

Υπουργική Απόφαση 938/81027/2017 – ΦΕΚ 2834/Β/11-8-2017-Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση  των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 826/72508/2017 – ΦΕΚ 2334/Β/10-7-2017-Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

Υπουργική Απόφαση 634/49479/2016 – ΦΕΚ 1303/Β/9-5-2016-Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, του τρόπου πληρωμής και των ελέγχων της Δράσης: 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας» -Καθορισμός ποσού επιχορήγησης για το έτος 2016.

Υπουργική Απόφαση 633/49474/2016 – ΦΕΚ 1298/Β/9-5-2016-Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων” για το έτος 2016.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8512/2013 – ΦΕΚ 1060/Β/29-4-2013-Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 200361/2011 – ΦΕΚ 2965/Β/23-12-2011-Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Υπουργική Απόφαση 370910/2001 – ΦΕΚ 642/Β/28-5-2001-Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 9/οικ/16954/1248/2000 – ΦΕΚ 696/6-6-2000 (Κωδικοποιημένη)(Καταργημένη)-Κ.Υ.Α. Α9/οικ/16954/1248/2000 : Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 8 τόννους σε μελισσοκόμους.

Προεδρικό Διάταγμα 190/1981 – ΦΕΚ 54/Α/4-3-1981-Περί χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων

Νόμος 6238/1934 – ΦΕΚ 265/Α/14-8-1934

Shopping Cart